CZ Biom – České sdružení pro biomasu

Domů > Školení PRV 2017 > Kurz provozu kompostáren

Kurz provozu kompostáren

Školení:

25.4.2017 – Týn nad Vltavou – exkurze Kompostárna Jarošovice (uskutečněno)

16.5.2017 – Napajedla – exkurze Kompostárna Zlín (uskutečněno)

 

Délka trvání školení: 1 den

 

Odborný garant: Ing. Miroslav Herout, Ph.D., herout@kompostarna.com, 777 77 51 59

Organizace: Eva Šiftová, sekretariat@biom.cz, 604 85 60 36

Program

08:30 – 9:00

Prezence účastníků 

Představení CZ Biom

9:00 – 11:30 Evidence odpadů, výkaznictví, podávání hlášení do ISPOP

Provozní praxe kompostáren z pohledu kontrolních orgánů (ČIZP, Veterinární správa, Krajské úřady…)

Humplík_Evidence odpadů, provozní praxe

Dotační možnosti pro nové kompostárny a dovybavení stávajících provozů

Kratochvílová Biologica_Odpadové hospodářství dotace

Nová legislativa pro provozovatele kompostáren a podobných zařízení

Kratochvílová Biologica_Aktuální legislativa BRKO

11:30 – 12:30 Přestávka na oběd
12:30 – 14:30

Praktické zkušenosti z provozu konvenční kompostárny

Herout_Kompostárna Jarošovice

Opatření proti dopadům vlivu sucha na půdu v návaznosti na kompostování a použití kompostu

Hladík_Opatření proti suchu

Souhrnné školení BOZP, PO + doklad o školení
14:30 – 15:00 Diskuze
15:15 – 17:15 Prohlídka kompostárny

Přednášející

Ing. Jan Habart, Ph.D. – ředitel CZ Biom, odborný asistent na FAPPZ ČZU v Praze

Ing. Miroslav Herout, Ph.D. – vedoucí sekce kompostování CZ Biom, ředitel Kompostárny Jarošovice

Ing. Jiří Hladík, Ph.D. – ředitel Výzkumného ústavu meliorací a ochrany vod v Praze

Ing. Marian Humplík – ředitel a majitel kompostárny ZERS, Kutná Hora

Ing. Václav Pešek – školící specialista na BOZP a PO

Mgr. Klára Kratochvílová – ředitelka společnosti Biologica Brno, specialista na dotace

Záměr a cíl

Školení je zaměřeno na majitele, provozovatele či obsluhu kompostáren s cílem zajistit zvýšení jejich znalostí v oboru kompostování, legislativy, technologií, řízení provozu, dotačních možností s možnostmi dalších přesahů na zemědělství a trvale udržitelné hospodaření v krajině. Kurz je koncipován jako jednodenní s odpolední exkurzí na zařízení zabývající se kompostováním. Školení je důležité i z pohledu vzájemného se setkávání a výměny zkušeností mezi účastníky kurzu. Celé školení zvýší znalosti účastníků v oboru a přinese nové možnosti spolupráce mezi jednotlivými účastníky.

Náplň školení

  • Evidence biomasy, výkaznictví, podávání hlášení do ISPOP
  • Možnosti kompostování a likvidace netradičních odpadů
  • Opatření proti dopadům vlivu sucha na půdu v návaznosti na kompostování
  • Konvenční a nové technologie používané při kompostování
  • Nová legislativa pro provozovatele kompostáren a podobných zařízení
  • Dotační možnosti pro nové kompostárny a dovybavení stávajících provozů
  • Praktické zkušenosti z provozu konvenční kompostárny
  • Souhrnné školení BOZP a PO

Součást školení a cena

Školení je pro účastníky ZDARMA. V rámci školení budou veškeré materiály týkající se řešené problematiky, výukové hodiny, exkurze, oběd, drobné občerstvení. Účastníci obdrží Certifikát o školení BOZP a PO.

Registrace: uzavřena

DŮLEŽITÉ: Po úspěšném přihlášení Vám na email účastníka 1 přijde během cca 1-2 hodin potvrzovací email, že Vaše registrace proběhla v pořádku. Pokud takový email neobdržíte, pravděpodobně došlo k problému a, prosím, vyplňte registraci znova.