CZ Biom – České sdružení pro biomasu

Domů > Školení PRV 2018

Školení PRV 2018

CZ Biom v roce 2018 pořádá sérii školení pro majitele, provozovatele či obsluhu různých zařízení na biomasu – bioplynových stanic, tepláren a kompostáren.

Každý kurz má kapacitu min. 12 účastníků.

Školení jsou pro účastníky ZDARMA.

Termín Školení Místo
14.-16.3.2018 Kurz provozu bioplynových stanic Bitozevec  uskutečněno
15.3.2018 Kurz provozu kompostáren Sulice – Želivec  uskutečněno
25.-27.4.2018 Kurz provozu bioplynových stanic Výrovice  uskutečněno
9.-11.5.2018 Kurz provozu bioplynových stanic Soběšice  uskutečněno
10.-12.10.2018 Kurz provozu bioplynových stanic Valašské Meziříčí  registrace
24.10.2018 Kurz provozu výroben tepla z biomasy Třebíč

Přihlašování na Kurz provozu BPS ZDE

Přihlašování na Kurz provozu kompostáren ZDE

Přihlašování na Kurz provozu výroben tepla ZDE

Popis projektu

Název projektu: Cyklus vzdělávacích kurzů pro zemědělce využívající biomasu, bioplyn a kompost

Předmětem projektu je organizace cyklu vzdělávacích kurzů pro zemědělské podniky (případně pro malé a střední podniky na venkově), kteří jsou výrobci bioplynu, tepla z biomasy nebo výrobci kompostu. Cílovými skupinami jsou tedy 3 skupiny zemědělských podniků: provozovatelé bioplynových stanic, výrobci tepla z biomasy a provozovatelé kompostáren. Celkový počet kurzů je 8, přičemž 4 třídenní kurzy budou určeny pro provozovatele bioplynových stanic, 2 jednodenní pro výrobce tepla a 2 jednodenní pro provozovatele kompostáren. Provozování výše uvedených provozů umožňuje zemědělským podnikům diverzifikovat svou činnost a zvyšovat tak svou konkurenceschopnost na trhu. Organizace těchto kurzů vychází z dosavadní praxe žadatele – Českého sdružení pro biomasu, které obdobné kurzy organizuje již v současnosti a to jak pro své členy, tak v rámci své osvětové činnosti i pro širší veřejnost. Úspěch a zájem o dosavadní kurzy vyplývá z poměrně dynamického vývoje těchto odvětví, která se mění jak technologicky tak legislativně. To samozřejmě vyvolává zájem u provozovatelů o přísun kvalitních a relevantních informací o posledních trendech a inovacích v daném oboru. Vedle vlastního vzdělávacího kurzu, který bude realizován prostřednictvím klasických přednášek a prezentací, bude součástí všech kurzů exkurze do vzorového provozu s možností diskuse nad častými problémy provozování těchto zařízení. Jako výstup bude účastníkům kurzů poskytnut výukový materiál a absolventům certifikát o absolvování vzdělávacího kurzu.

Školení jsou podpořena financemi z Evropské komise z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV), který je v ČR realizován prostřednictvím Programu rozvoje venkova ČR na roky 2014 – 2020 (PRV).

CZ_RO_B_C

 

   logo PRV 1