CZ Biom – České sdružení pro biomasu

Domů > Školení PRV 2018 > Kurz provozu kompostáren

Kurz provozu kompostáren

Školení:

15.3.2018 – Želivec – uskutečněno

Délka trvání školení: 1 den

Odborný garant: Ing. Miroslav Herout, Ph.D., herout@kompostarna.com

Organizace: Eva Šiftová, sekretariat@biom.cz, 604 85 60 36

Program

8:00 Prezence účastníků  
8:30 Aktuální situace oboru, legislativní novinky In. Jan Habart, Ph.D., Ing. Pavel Novák
9:00 Audit kompostárny jako nástroj pro zlepšení řízení technologie, výroby a bezpečnosti podnikání Ing. Milan Dvořák, Ph.D.
9:40 Aktualizace provozních řádů kompostáren podle provozních podmínek a jejich úskalí (změny kapacity, vstupů a produkce) Ing. Milan Dvořák, Ph.D.
10:20 Přestávka  
10:40 Synergie provozu kompostárny a bioplynové stanice Ing. Miroslav Herout, Ph.D.
11:20 Dotační programy pro dovybavení kompostáren o BPS Ing. Jan Habart, Ph.D.
11:50 Možnosti výroby biopaliva z výmětů dřeva z kompostárny (případová studie) Michal Žilík
12:20 Možnosti přechodu výmětů dřeva z kompostárny z režimu odpadu do výrobku (palivo z odpadu) Ing. Vojtěch Pilnáček
13:00 Oběd  
13:30 Zkušenosti z provozu překládací stanice bioodpadů pro velkou spádovou oblast Ing. Jan Maryška
14:10 Vyčíslení potenciálu pro rozvoj odděleného sběru bioodpadů ve městech pomocí kvartálních rozborů SKO Ing. Andrea Koláčková
14:40 Zkušenosti se zaváděním systému řízení ŽP dle normy řady ISO 14000 na kompostárně Želivec Ing. Jan Štejfa
15:20 Konec semináře  
15:40 Exkurze do kompostárny Želivec s výkladem k praktickým aspektům zavádění ISO 14000 Ing. Pavel Novák
17:40 Konec exkurze  

Přednášející

Ing. Jan Habart, Ph.D. – ředitel CZ Biom, odborný asistent na FAPPZ ČZU v Praze

Ing. Miroslav Herout, Ph.D. – vedoucí sekce kompostování CZ Biom, ředitel Kompostárny Jarošovice

Ing. Pavel Novák – ředitel spol. Ing. Pavel Novák s.r.o.

Ing. Milan Dvořák, Ph.D.

Michal Žilík

Ing. Vojtěch Pilnáček

Ing. Jan Maryška

Ing. Andrea Koláčková

Ing. Jan Štejfa

Záměr a cíl

Školení je zaměřeno na majitele, provozovatele či obsluhu kompostáren s cílem zajistit zvýšení jejich znalostí v oboru kompostování, legislativy, technologií, řízení provozu, dotačních možností s možnostmi dalších přesahů na zemědělství a trvale udržitelné hospodaření v krajině. Kurz je koncipován jako jednodenní s odpolední exkurzí na zařízení zabývající se kompostováním. Školení je důležité i z pohledu vzájemného se setkávání a výměny zkušeností mezi účastníky kurzu. Celé školení zvýší znalosti účastníků v oboru a přinese nové možnosti spolupráce mezi jednotlivými účastníky.

Náplň školení

 • Evidence biomasy, výkaznictví, podávání hlášení do ISPOP
 • Možnosti kompostování a likvidace netradičních odpadů
 • Opatření proti dopadům vlivu sucha na půdu v návaznosti na kompostování
 • Konvenční a nové technologie používané při kompostování
 • Nová legislativa pro provozovatele kompostáren a podobných zařízení
 • Dotační možnosti pro nové kompostárny a dovybavení stávajících provozů
 • Praktické zkušenosti z provozu konvenční kompostárny

Hlavní otázky semináře v Želivci:

 • Jaká jsou možnosti auditu při zlepšování provozu a snižování provozních rizik kompostárny
 • Jaké jsou postupy změn provozní dokumentace zařízení a kdy je třeba je provádět
 • Jakým využít zavedení EMS podle normy ISO 14000 pro rozvoj kompostárny?
 • Jaké jsou technické a legislativní možnosti vyvedení výmětů z kompostárny z režimu odpadů do režimu biopaliva?
 • Jaký je potenciál zvýšení produkce bioodpadů při zavedení separace ve bioodpadů z SKO ve městech a jak ho zjistit?

Místo konání

 

Součást školení a cena

Školení je pro účastníky ZDARMA. V rámci školení budou zahrnuty veškeré materiály týkající se řešené problematiky, výukové hodiny, exkurze, oběd, drobné občerstvení.

V případě zájmu o přihlášení více jak 2 osob, využijte prosím registrační formulář opakovaně.

Registrace: do vyčerpání volných míst, případní náhradníci budou informováni

DŮLEŽITÉ: Po úspěšném přihlášení Vám na email účastníka 1 přijde během cca 1-2 hodin potvrzovací email, že Vaše registrace proběhla v pořádku. Pokud takový email neobdržíte, pravděpodobně došlo k problému a, prosím, vyplňte registraci znova.

Informace o osobních údajích:

Subjekt údajů dává svou registrací souhlas se zpracováním svých osobních údajů, tedy jména, příjmení, emailu a jiných kontaktních údajů spolkem CZ Biom – České sdružení pro biomasu,  z.s., sídlo Drnovská 507/73, 161 00 Praha, IČ: 61383929, DIČ CZ61383929. CZ Biom – České sdružení pro biomasu,  z.s. zpracuje osobní údaje pro účely zasílání pozvánek na budoucí akce, informování o aktivitách CZ Biom a zasílání obchodních sdělení prostřednictvím emailu. Subjekt údajů má možnost udělený souhlas kdykoliv odvolat dopisem nebo emailem na sekretariat@biom.cz.

(V případě nesouhlasu Vám CZ Biom nebude moci zasílat informační emaily a veškerá komunikace bude muset probíhat korespondencí!)