CZ Biom – České sdružení pro biomasu

Domů > Služby

Služby

CZ Biom nabízí možnost zpracování různých studií a analýz věnujících se tématům spojeným s biomasou či energetikou obnovitelných zdrojů, a to nejen svým členům, ale i širší veřejnosti.

Nejen pro naše členy připravujeme na klíč školení, které se zabývají bezpečností práce a provozu zdrojů, administrativou či vedením statistických výkazů.

Provozovatelům a majitelům bioplynových stanic nabízí CZ Biom možnost tzv. kontroly nanečisto. Jedná se o kontrolu dokumentace provozu bioplynové stanice a s tím spojeného vykazování.

 

OBLASTI NAŠÍ NABÍDKY

 • Bioplyn a „kontroly nanečisto“ bioplynových stanic
 • Poradenství při přípravě projektů kompostáren
 • Zajištění registrace popela z biomasy jako hnojiva
 • Poradenství o způsobech využití a odstranění popela z biomasy
 • Informace o skladování biomasy
 • Analýzy cenového vývoje a dostupnosti biomasy
 • Analýza potenciálu biomasy
 • Analýza konkurenčních trhů v oblasti produktů z biomasy – domácí konkurenční zdroje (stávající a připravované), zahraniční
 • Analýza trhů s produkty z biomasy – ceny, dostupnost
 • Zpracování marketingových studií v oblasti biomasy
 • Analýza současné legislativy v oblasti výroby, zpracování a využití biomasy
 • Poradenství při pěstování energetických bylin a rychle rostoucích dřevin
 • Poradenství v dopravě – logistika a ekonomická přijatelnost dopravní vzdálenosti, manipulace s biomasou, železnice, automobilová doprava
 • Posouzení projektů z hlediska jejich realizovatelnosti a due deligence.

 

ROZESÍLÁNÍ INFORMACÍ

CZ Biom nabízí svým členům, nečlenům i široké veřejnosti možnost využít zpoplatněnou službu kontaktování jeho členů emailingem CZ Biom.

V případě zprávy s významem pro většinu zařízení na biomasu či bioplyn je rozposlání zdarma.

V případě reklamní zprávy je služba zpoplatněna částkou 5.000 Kč.

V případě opakovaného rozposílání nebo dlouhodobější spolupráce bude částka za jednu rozesílku snížena.

Rozeslání zprávy lze zacílit jen na vybranou oblast (bioplyn, kompost…).

V případě zájmu kontaktujte prosím sekretariat@biom.cz.

 

CZ Biom neposkytuje seznam svých členů či jejich kontakty!