CZ Biom – České sdružení pro biomasu

Domů > Teplo a elektřina

Teplo a elektřina

Z biomasy se vyrábí klasickým spalováním teplo, elektřina nebo jejich kombinace v takzvaném kogeneračním systému. Palivo do tohoto systému představuje nejčastěji dřevní štěpka nebo rostlinná biomasa, kterou si můžete představit třeba v podobě balíkované slámy. Mezi členy CZ Biom patří přední provozovatelé tepláren, elektráren a výtopen využívajících biomasu. V této oblasti se věnujeme převážně vytváření strategických koncepcí a expertnímu připomínkování legislativy.

Chceme dosáhnout férových podmínek pro všechny, kdo se zabývají účinnou výrobou tepla nebo kombinovanou výrobou tepla a elektřiny z biomasy. CZ Biom věnuje velké úsilí podpoře výroby tepla z obnovitelných zdrojů energie. Přispěli jsme k tomu, že se Česká republika stala teprve druhou evropskou zemí (po Velké Británii), která podporu výroby tepla z biomasy a geotermálních zdrojů zavedla.