CZ Biom – České sdružení pro biomasu

Domů > Akce > Rok 2018 > Valná hromada 2018

Valná hromada 2018

Všechny členy CZ Biom srdečně zveme na každoroční setkání na Valné hromadě, která se uskuteční v rámci veletrhů TECHAGRO a BIOMASA v Brně na Výstavišti.

Valná hromada se uskuteční dne 10. dubna 2018. Ve 13.30 hod. bude zahájena akce Seminářem o pojištění BPS a o popoře OZE po 2020. Od 15.30 hod. bude následovat Valná hromada.

Akce se uskuteční v sálu 102 v Administrativní budově vedle Hlavního vstupu.

 

PROGRAM

13:00 Registrace
13:30 Jiří Šťastný, Renomia – Pojištění bioplynových stanic
14:30 Jan Habart, Richard Horký – Předpokládaná podpora OZE po roce 2020: Budou aukce nebo výkupní ceny? Bude prodloužena podpora pro stávající provozy?
15:15 Přestávka, registrace na Valnou hromadu
15:30 Zahájení Valné hromady
kontrola usnášeníschopnosti
zpráva o činnosti spolku za rok 2017
finanční zpráva za rok 2017 a plán na rok 2018
16:15 Ukončení VH

 

DŮLEŽITÉ:

Prosíme, nezapomeňte, že hlasovat na Valné hromadě můžete pouze po uhrazení členského příspěvku Vaší společnosti na letošní rok 2018.
Druhou důležitou informací je, že během Valné hromady může hlasovat pouze jednatel společnosti nebo jeho zástupce, který nám předem na email sekretariat@biom.cz zašle sken Plné moci s úředně ověřeným podpisem jednatele společnosti.

 

Informace o osobních údajích:

Subjekt údajů dává svou registrací souhlas se zpracováním svých osobních údajů, tedy jména, příjmení, emailu a jiných kontaktních údajů spolkem CZ Biom – České sdružení pro biomasu,  z.s., sídlo Drnovská 507/73, 161 00 Praha, IČ: 61383929, DIČ CZ61383929. CZ Biom – České sdružení pro biomasu,  z.s. zpracuje osobní údaje pro účely zasílání pozvánek na budoucí akce, informování o aktivitách CZ Biom a zasílání obchodních sdělení prostřednictvím emailu. Subjekt údajů má možnost udělený souhlas kdykoliv odvolat dopisem nebo emailem na sekretariat@biom.cz.

(V případě nesouhlasu Vám CZ Biom nebude moci zasílat informační emaily a veškerá komunikace bude muset probíhat korespondencí!)

Registrace ukončena!