CZ Biom – České sdružení pro biomasu

Domů > Akce > Rok 2019 > BaL, VH a schůze teplárníků 2019

BaL, VH a schůze teplárníků 2019

Všechny zájemce srdečně zveme na naše pravidelné akce – konferenci Bioplyn a legislativu, Valnou hromadu spolku CZ Biom a schůzi sekce Výroba tepla a elektřiny.

Všechny akce se uskuteční v jeden den, rezervujte si 28. květen 2019.

Konference BaL a Valná hromada proběhnou v hlavním sále Kulturního domu ve Větrném Jeníkově.

Schůze sekce Výroba tepla a elektřiny bude v kavárně v Kulturním domě ve Větrném Jeníkově.

 

 

PROGRAM

 

1) Konference Bioplyn a legislativa (hlavní sál, Kulturní dům) – REGISTRACE UKONČENA (kapacita sálu naplněna)

9:00 9:30 registrace
9:30 10:00 Jan Habart a Adam Moravec, CZ Biom Úvodní slovo a aktuality z oboru
10:00 10:20 Martin Schwarz, CZ Biom Aktuality z oblasti biometanu
10:20 10:40 Luděk Šikola, Doucha Šikola advokáti Úpravy BPS dle současné a plánované legislativy
10:40 11:00 Adam Moravec, CZ Biom Vyhodnocení výrobních nákladů ve vazbě na podporu
11:00 11:20 přestávka
11:20 11:40 Petr Hora, EnviTec Biogas Service Zkušenosti s montáží katalyzátorů
11:40 12:00 AEROTEC Letecká technologie mazání pro BPS
12:00 12:15 Robert Štefanec, NRG flex Poslední možnosti dotací na vyvedení tepla v tomto grantovém období
12:15 12:30 Jakub Vrbata, Nano Green Výkup EKOelektřiny
12:30 13:30 oběd
13:30 14:30 Valná hromada CZ Biom

 

Vložné:

Akce je pro členy CZ Biom ZDARMA.

Vložné pro nečleny je 1.500 Kč / 1 osoba. Pokyny pro platbu vložného Vám přijdou v potvrzovacím emailu po úspěšné registraci na akci.

 

VSTUP NA AKCI BUDE UMOŽNĚN JEN PŘIHLÁŠENÝM ÚČASTNÍKŮM.

PLATBA VLOŽNÉHO NA MÍSTĚ (pro přihlášené nečleny CZ Biom) JE MOŽNÁ JEN V HOTOVOSTI S 30% PŘIRÁŽKOU – CENA NA MÍSTĚ JE 2.000 KČ!!

Při platbě vložného po 22.5.2019 přineste prosím sebou na akci doklad o úhradě jako potvrzení uhrazení vložného. Předem děkujeme za pochopení.

 

2) Valná hromada (hlavní sál, Kulturní dům)

POUZE pro členy CZ Biom. Nečlenové budou mít prostor na kávu a výměnu zkušeností s kolegy.

 

DŮLEŽITÉ:

Prosíme, nezapomeňte, že hlasovat na Valné hromadě můžete pouze po uhrazení členského příspěvku Vaší společnosti na letošní rok 2019.

Druhou důležitou informací je, že během Valné hromady může hlasovat pouze jednatel společnosti nebo jeho zástupce, který nám a) předem na email sekretariat@biom.cz zašle sken Plné moci s úředně ověřeným podpisem jednatele společnosti, b) předá originál Plné moci s úředně ověřeným podpisem jednatele společnosti při registraci na místě v den akce.

P L N Á   M O C – word

P L N Á   M O C – pdf

PROGRAM Valné hromady:

Trvat bude cca 1 hodinu.

Bude představen plán na letošní rok, proběhne hlasování o rozpočtu na letošní rok a bude se diskutovat o dalším vývoji v oblasti legislativních změn.

 

3) Schůze sekce Výroba tepla a elektřiny (kavárna, Kulturní dům)

POUZE pro členy CZ Biom.

PROGRAM

9:45 registrace
10:00 Jan Bartoš, EC Kutná Hora Stanovení IRR teplárny na biomasy – workshop
 10:45 přestávka
 11:00 Jan Habart, CZ Biom Aktuální situace v legislativě, zákon o POZE a kontroly překompenzace
 11:30 Richard Horký, TTS energo Dostupnost štěpky v souvislosti s kůrovcovou kalamitou a změnou klimatu
 12:00 oběd

 

MÍSTO

Konference BaL a Valná hromada:

Kulturní dům, Větrný Jeníkov 198, 588 42

49°28’30.8″N 15°28’44.0″E

__________________________________________________________________________________

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

———————————————————————————————————————————————

PARTNER

 

 

 

 

 

 

Konference byla spolufinancována z prostředků státního rozpočtu ČR prostřednictvím Ministerstva zemědělství (Podpora nestátních neziskových organizací).

_________________________________________________________________________________

 

DŮLEŽITÉ: Po úspěšném přihlášení Vám na email účastníka 1 přijde během cca 1-2 hodin potvrzovací email, že Vaše registrace proběhla v pořádku. Pokud takový email neobdržíte, pravděpodobně došlo k problému a, prosím, vyplňte registraci znova.

Informace o osobních údajích:

Subjekt údajů dává svou registrací souhlas se zpracováním svých osobních údajů, tedy jména, příjmení, emailu a jiných kontaktních údajů spolkem CZ Biom – České sdružení pro biomasu,  z.s., sídlo Drnovská 507/73, 161 00 Praha, IČ: 61383929, DIČ CZ61383929. CZ Biom – České sdružení pro biomasu,  z.s. zpracuje osobní údaje pro účely zasílání pozvánek na budoucí akce, informování o aktivitách CZ Biom a zasílání obchodních sdělení prostřednictvím emailu. Subjekt údajů má možnost udělený souhlas kdykoliv odvolat dopisem nebo emailem na sekretariat@biom.cz.

(V případě nesouhlasu Vám CZ Biom nebude moci zasílat informační emaily a veškerá komunikace bude muset probíhat korespondencí!)

 

REGISTRACE: BaL UKONČENA, schůze sekce Teplo bez omezení

Pro přihlášení více osob využijte prosím registrační formulář opakovaně, děkujeme.