CZ Biom – České sdružení pro biomasu

Domů > Akce > Rok 2020 > Školení překompenzace 12/2020

Školení překompenzace 12/2020

Kontrola překompenzace se letos týká zdrojů uvedených do provozu v roce 2010. Pojďme se na to společně připravit na specializovaném semináři určeném provozovatelům bioplynových stanic.

Pro provozovatele biomasových elektráren budeme tuto záležitost řešit formou individuálních konzultací, protože se jedná o jednotky projektů (prosím, kontaktujte nás na sekretariat@biom.cz).

Pro BPS uspořádáme sérii stejných miniseminářů. Vládní nařízení dovoluje ve vnitřních prostorách setkání maximálně 6 osob, což budeme samozřejmě respektovat. Z tohoto důvodu jsme připravili semináře hned tři:

1)  dne 1.12. v Praze, kancelář CZ Biom (Opletalova 5/7, 111 44 Praha 1);

2)  dne 2.12. na Obecním úřadě v Dlouhé Třebové (Ústecká 235, 561 17 Dlouhá Třebová) – JIŽ PLNĚ OBSAZEN;

3)  dne 3.12. v sídle společnosti Doubrava v Zahnašovicích u Holešova (Zahnašovice 129, 769 01 Zahnašovice).

 

Z důvodů omezené kapacity je nutné se předem registrovat na jednotlivé semináře (níže). Každý seminář bude mít shodný program – příprava na sektorové šetření přiměřenosti podpory tzv. překompenzace s počátkem vždy v 9 hod a koncem dle potřeby.

Pokud dojde k dalšímu rozvolnění, kapacitu seminářů navýšíme nebo v případě většího zájmu přidáme další.

Co je vhodné udělat ještě před seminářem? Připravte si účetní podklady o výnosech a nákladech za celou dobu fungování zdroje a vyplňte tabulky přiměřenosti podpory na stránce prekompenzace.cz. Během vyplňování určitě zjistíte řadu dotazů a nejasností. Ty si pečlivě zapisujte a na semináři je důkladně probereme.

Velké poděkování patří našim členům, kteří ve svých prostorách umožnili přípravu miniseminářů.

 

P.S. Seminář v Dlouhé Třebové je plně obsazen.