CZ Biom – České sdružení pro biomasu

Domů > Akce > Rok 2020 > Valná hromada 2020

Valná hromada 2020

Valná hromada se bude konat 17.6. v Praze.

Aktuální podmínky zřejmě neumožní udělat větší akci pro 100 lidí.  Z tohoto důvodu jsme se rozhodli udělat valnou hromadu ve velmi malém rozsahu, abychom dostáli požadavkům, které vyplývají ze Stanov. Chtěli bychom ji tedy udělat zejména pomocí plných mocí. Předpokládáme, že valné hromady se budou účastnit zejména členové předsednictva. Pokud by se někdo chtěl předsednictva účastnit, pokusíme se to při respektování aktuálních hygienických pravidel umožnit, ať už osobně nebo pomocí videokonference.

Plnou moc naleznete níže, podpis by měl být úředně ověřen.

 

DŮLEŽITÉ: Prosíme, nezapomeňte, že hlasovat na Valné hromadě můžete pouze po uhrazení členského příspěvku Vaší společnosti na letošní rok 2020.

 

PLNÁ MOC

Plnou moc prosím vyplňte na jednoho z kolegů:

  • výtopny na biomasu – Petr Polívka
  • Martin Schwarz
  • Adam Moravec
  • Jan Habart
  • Jan Doležal
  • POZOR! Plná moc musí být vypsána i v případě, že se Valné hromady zúčastní jiný zástupce společnosti než je jednatel / ředitel / předseda představenstva.

Podpis Zmocnitele na Plné moci musí být úředně ověřený!

Každý účastník valné hromady může disponovat maximálně 245 hlasy. Počet hlasů jednotlivých společností se odvíjí od placeného členského příspěvku, tzn. za každých zaplacených 3.000 Kč náleží 1 hlas (např. za členský příspěvek 30.000 Kč má společnost 10 hlasů). Maximální počet hlasů pro 1 společnost je 40.

Plnou moc lze předem zaslat na adresu CZ Biom, Opletalova 7/918, 111 44 Praha 1, příp. emailem (sekretariat@biom.cz), datovou schránkou (CZ Biom – mppj8vz), nebo ji předat zástupci, který ji v den konání Valné hromady odevzdá při registraci zástupcům CZ Biom.

P L N Á M O C – pdf

P L N Á M O C – word

Organizace Valné hromady, vč. hlasování a jiných témat, se řídí platnými Stanovami CZ Biom.

Stanovy_aktuální

 

Registrace pro ty, kteří by se chtěli zúčastnit schůze předsednictva prostřednictvím na emailu sekretariat@biom.cz.