CZ Biom – České sdružení pro biomasu

Domů > Akce > Rok 2020 > Valná hromada 2020

Valná hromada 2020

VALNÁ HROMADA V BRNĚ ZRUŠENA

Srdečně zveme všechny členy CZ Biom – Českého sdružení pro biomasu, z.s. na Valnou hromadu, která se uskuteční dne BUDE DOPLNĚNO.

Tento rok je Valná hromada volební, což znamená, že bude voleno nové předsednictvo a revizní komise. Každý člen tak může ovlinit další směřování spolku CZ Biom.

V případě zájmu o kandidaturu do těchto orgánů zašlete do 31. března na adresu sekretariat@biom.cz životopis a krátký motivační dopis.

 

DŮLEŽITÉ

Prosíme, nezapomeňte, že hlasovat na Valné hromadě můžete pouze po uhrazení členského příspěvku Vaší společnosti na letošní rok 2020.

 

PLNÁ MOC

V případě, že se Valné hromady nemůže zúčastnit žádný zástupce společnosti, která je členem CZ Biom a přesto by chtěla, aby její hlasy nepropadly, může použít Plnou moc.

  • Pokud víte o jiné společnosti, která je členem CZ Biom a jejíž zástupce se Valné hromady 100 % zúčastní, můžete na jeho jméno vypsat Plnou moc.
  • POZOR! Plná moc musí být vypsána i v případě, že se Valné hromady zúčastní jiný zástupce společnosti než je jednatel / ředitel / předseda představenstva.

Podpis Zmocnitele na Plné moci musí být úředně ověřený!

Každý účastník valné hromady může disponovat maximálně 245 hlasy. Počet hlasů jednotlivých společností se odvíjí od placeného členského příspěvku, tzn. za každých zaplacených 3.000 Kč náleží 1 hlas (např. za členský příspěvek 30.000 Kč má společnost 10 hlasů). Maximální počet hlasů pro 1 společnost je 40.

Plnou moc lze předem zaslat na adresu CZ Biom, Opletalova 7/918, 111 44 Praha 1, příp. emailem (sekretariat@biom.cz) datovou schránkou (CZ Biom – mppj8vz), nebo ji předat zástupci, který ji v den konání Valné hromady odevzdá při registraci zástupcům CZ Biom.

P L N Á M O C – pdf

P L N Á M O C – word

Organizace Valné hromady, vč. hlasování a jiných témat, se řídí platnými Stanovami CZ Biom.

Stanovy_aktuální

 

MÍSTO

 

REGISTRACE:

DŮLEŽITÉ: Po úspěšném přihlášení Vám na email účastníka 1 přijde během cca 1-2 hodin potvrzovací email, že Vaše registrace proběhla v pořádku. Pokud takový email neobdržíte, pravděpodobně došlo k problému a, prosím, vyplňte registraci znova.

Pro přihlášení více osob, použijte registrační formulář opakovaně.

Informace o osobních údajích:

Subjekt údajů dává svou registrací souhlas se zpracováním svých osobních údajů, tedy jména, příjmení, emailu a jiných kontaktních údajů spolkem CZ Biom – České sdružení pro biomasu,  z.s., sídlo Drnovská 507/73, 161 00 Praha, IČ: 61383929, DIČ CZ61383929. CZ Biom – České sdružení pro biomasu,  z.s. zpracuje osobní údaje pro účely zasílání pozvánek na budoucí akce, informování o aktivitách CZ Biom a zasílání obchodních sdělení prostřednictvím emailu. Subjekt údajů má možnost udělený souhlas kdykoliv odvolat dopisem nebo emailem na sekretariat@biom.cz.

(V případě nesouhlasu Vám CZ Biom nebude moci zasílat informační emaily a veškerá komunikace bude muset probíhat korespondencí!)