CZ Biom – České sdružení pro biomasu

Domů > Akce > Rok 2021 > Konference BaL, schůze sekce Teplo, VH 2021

Konference BaL, schůze sekce Teplo, VH 2021

Společně s konferencí Bioplyn a legislativa se letos uskutečnila i schůze sekce výrobců tepla a elektřiny z biomasy a Valná hromada CZ Biom.

 

 

Záznam konference Bioplyn a legislativa 2021 je možné shlédnout na našem youtube kanálu ZDE.

 

 

Program celého dne

8:15 registrace
9:00-12:45 konference Bioplyn a legislativa
9:30-12:15 schůze sekce Výroba tepla a elektřiny z biomasy (paralelně s BaL)
12:15/12:45 oběd
13:45-15:00 Valná hromada CZ Biom (jen pro členy CZ Biom)
15:00-17:00 schůze předsednictva CZ Biom (jen pro pozvané)

 

Program Bioplyn a legislativa

PŘEDNÁŠEJÍCÍ TÉMA
9:00 Jan Habart, CZ Biom Přivítání, nový zákon POZE, IRR, kritéria udržitelnosti
9:30 Adam Moravec, CZ Biom Přehled z oboru
9:50 Martin Schwarz, CZ Biom Biometan družstvo
10:00 Anna Tvrdíková, CZ Biom Bioodpady
10:15 přestávka
10:35 Aleš Kuták, KOZE Investiční dotace z nových programů
10:55 Tomáš Mužík, Nano Energies Flexibilita BPS
11:05 Roman Portužák, Siemens Od mikrogridu k virtuální elektrárně
11:25 Pavel Hrubý, TÜV SÜD Kritéria udržitelnosti
11:45 Martin Schwarz, EBW Český a evropský trh s biometanem
11:50 Robert Štefanec, NRG flex Rozvody tepla na BPS
11:55 Josef Vysoký, AEROTEC Technologie AEROTEC
12:00 Jiří Novák, GenTec Trendy v KGJ
12:10 Luděk Šikola, Doucha Šikola advokáti Nový stavební zákon
12:30 Václav Pešek, EcoGas technology Výbuch na BPS Dětřichov
12:45 oběd

Program schůze výrobců tepla a elektřiny z biomasy (paralelně s BaL)

PŘEDNÁŠEJÍCÍ TÉMA
9:30 Jan Habart, CZ Biom úvod
9:45 Pavel Hrubý, TÜV SÜD kritéria udržitelnosti
10:05 Richard Horký, TTS energo vývoj trhu s biomasou
10:25 Jan Habart, CZ Biom zákon o POZE
10:45 přestávka
11:00 Robert Štefanec, NRG flex rozvody tepla
11:10 Luděk Šikola, Doucha Šikola advokáti základní rysy stavebního zákona
11:35 Aleš Kuták, KOZE Připravované investiční dotace z nových programů
11:55 Anna Tvrdíková, CZ Biom diskuze k využití kompostu
12:05 různé
12:15 oběd

Program Valné hromady

8:15 registrace
13:45 zahájení Valné hromady
kontrola usnášeníschopnosti
zpráva o činnosti spolku za rok 2020
finanční zpráva za rok 2020 a plán na rok 2021
15:00 ukončení Valné hromady

Vložné

Akce pro je členy CZ Biom zdarma.

Pro nečleny je vložné za online přenos 500 Kč.

Pro nečleny, kteří se stihli přihlásit na konferenci s fyzickou účastí v Třebíči, je vložné 900 Kč.

PLATBA NA MÍSTĚ NĚNÍ MOŽNÁ!

Platební instrukce obdržíte v potvrzovacím emailu po úspěšné registraci.

Nečlenové, kteří se přihlásili na původní online verzi konferenci BaL a zaplatili vložné, jsou automaticky přehlášeni na nový termín s fyzickou účastí v Třebíči s původní výší vložného. Pokud se akce nemůžete zúčastnit, prosíme o informaci na email sekretariat@biom.cz a situaci vyřešíme.

Média mají vstup zdarma, prosím do poznámky uvést název média.

Vstup na schůzi sekce Výrobců tepla a elektřiny z biomasy a na Valnou hromadu CZ Biom je jen pro členy CZ Biom!

 

Místo: hotel Atom v Třebíči

Velkomeziříčská 640/45, 674 01 Třebíč

 

Valná hromada CZ Biom

DŮLEŽITÉ:

Prosíme, nezapomeňte, že hlasovat na Valné hromadě můžete pouze po uhrazení členského příspěvku Vaší společnosti na letošní rok 2021.
Druhou důležitou informací je, že během Valné hromady může hlasovat pouze jednatel společnosti nebo jeho zástupce, který nám a) předem na email sekretariat@biom.cz zašle sken Plné moci s úředně ověřeným podpisem jednatele společnosti nebo b) předá originál ráno při registraci v hotelu.

 

Proticovidová opatření

Účastníci se musejí prokázat, že splňují tyto podmínky:

a) osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

b) osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

c) osoba byla očkována proti onemocnění COVID-19 a doloží, že

1) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka,

2) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo

3) od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců, nebo

d) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní,

přičemž se musí jednat o osobu bez klinických příznaků onemocnění COVID-19.

Osoby účastné akce po celou dobu akce musejí používat ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu).

CZ BIOM NEBUDE PLOŠNĚ KONTROLOVAT SPLNĚNÍ TĚCHTO PODMÍNEK. KAŽDÝ ÚČASTNÍK NA VYZVÁNÍ MUSÍ PROKÁZAT SPLNĚNÍ PODMÍNEK ÚČASTI NA HROMADNÝCH AKCÍCH DLE VÝŠE UVEDENÝCH MOŽNOSTÍ.

 

Registrace: uzavřena

 

Z každé společnosti se mohou zúčastit maximálně 2 zástupci s ohledem na aktuální možný maximální počet účastníků.

Bez registrace se není možné školení zúčastnit.

DŮLEŽITÉ: Po úspěšném přihlášení Vám na email účastníka 1 přijde během cca 1-2 hodin potvrzovací email, že Vaše registrace proběhla v pořádku. Pokud takový email neobdržíte, pravděpodobně došlo k problému a, prosím, vyplňte registraci znova.

Pro přihlášení více osob, použijte registrační formulář opakovaně.

Informace o osobních údajích:

Subjekt údajů dává svou registrací souhlas se zpracováním svých osobních údajů, tedy jména, příjmení, emailu a jiných kontaktních údajů spolkem CZ Biom – České sdružení pro biomasu,  z.s., sídlo Drnovská 507/73, 161 00 Praha, IČ: 61383929, DIČ CZ61383929. CZ Biom – České sdružení pro biomasu,  z.s. zpracuje osobní údaje pro účely zasílání pozvánek na budoucí akce, informování o aktivitách CZ Biom a zasílání obchodních sdělení prostřednictvím emailu. Subjekt údajů má možnost udělený souhlas kdykoliv odvolat dopisem nebo emailem na sekretariat@biom.cz.

(V případě nesouhlasu Vám CZ Biom nebude moci zasílat informační emaily a veškerá komunikace bude muset probíhat korespondencí!)

 

 

PARTNER

 

 

 

 

 

 

Konference byla spolufinancována z prostředků státního rozpočtu ČR prostřednictvím Ministerstva zemědělství (Podpora nestátních neziskových organizací).

 

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI