CZ Biom – České sdružení pro biomasu

Domů > Kritéria udržitelnosti energie z bioplynu a biomasy

Kritéria udržitelnosti energie z bioplynu a biomasy

Ověřování udržitelné bioenergie se blíží

Podle evropské směrnice na podporu využívání energie z obnovitelných zdrojů budou muset velcí dodavatelé elektřiny a tepla z pevné biomasy a bioplynu prokazovat udržitelný původ biomasy.  Zařízení zprovozněná v roce 2021 a později musí také dosáhnout minimální úspory emisí skleníkových plynů bioenergie ve srovnání s fosilními palivy.

Bioplynové stanice s příkonem nejméně 2 MW a teplárny s příkonem nejméně 20 MW tak budou muset prokázat, že biomasa pro energetiku byla vypěstována s ohledem na ochranu klimatu, životního prostředí, lesů nebo dobrého stavu zemědělské půdy.

Veřejná podpora bude nově vyplácena pouze těm zařízením, která výše uvedené povinnosti splní.

Splnění nové regulace budou ověřovat certifikační firmy.

Příprava na nová kritéria

CZ Biom nabízí svým členům konzultace věnované přípravě na nová kritéria, zejména v oblasti dokumentace dodávek biomasy a substrátů pro bioplynové stanice, nastavení systému hmotnostní bilance nebo výpočtu úspory emisí skleníkových plynů.

Pokud se chcete na nová kritéria připravit, vyplňte prosím následující formulář a my vás budeme kontaktovat.