CZ Biom – České sdružení pro biomasu

Domů > Zemědělství a lesnictvi

Zemědělství a lesnictvi

Biomasa vypěstovaná na lesní či zemědělské půdě je zdrojem všech forem biopaliv, ať už se jedná o pevná paliva jako jsou pelety či brikety, bioplyn z bioplynových stanic nebo kapalná biopaliva vyráběná z obilí, cukrové řepy či řepky olejné. Je nemyslitelné, aby sdružení, které se již podle svého názvu zabývá zpracováním biomasy, opominulo odvětví, která jsou zdrojem biomasy.

Nepotravinářské využití půdy je v celé Evropě čím dál více vnímáno jako stabilizační prvek příjmů venkovského obyvatelstva a vedle environmentální údržby krajiny jde o hlavní výzvu společné zemědělské politiky po roce 2013. CZ BIOM je autorem Akčního plánu pro biomasu, který identifikuje jak disponibilní půdu pro pěstování energetických plodin při respektování potravinové bezpečnosti, tak její optimální distribuci do jednotlivých průmyslových odvětví. Vedle strategických dokumentů jsme nositeli know-how z řady velkých evropských projektů, jako byly například projekty Biopros nebo 4Biomass.